-->
Logo Calsomatu
We use cookies to ensure that we provide you with the best experience. If you continue to use this site, you accept the use of cookies.

News

Programa Estatal de Incentivos á Mobilidade Eléctrica
(Programa MOVES III)

Programa Estatal de Incentivos á Mobilidade Eléctrica
(Programa MOVES III)

Financiado pola Unión Europea
Next Generation EU

Programa de Incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos enchufables e de pila de
combustible

Mariñasol (B), esq. Pipela (C), Parcela T -11 - Pol. Ind. Vilar do Colo - 15622 CABANAS - A Coruña - Tel.: + 34 981 470 211 - info@calsomatu.com