Logo Calsomatu
Icono Calsomatu 25 Aniversario (1993-2018)

Recursos Humanos

Contamos cun equipo humano cuxa formación, capacidade profesional e espírito de equipo permite adaptarnos ás necesidades dos nosos clientes sendo o noso maior capital e garantía de éxito.

Se está interesado/a en formar parte da nosa base de datos para futuros procesos de selección >>

Traballa con nós

Formulario de Contacto
(*) Campos obrigatorios
 • Nome (*)

 • Primeiro Apelido (*)
 • Segundo Apelido (*)


 • DNI/NIF (*)

 • Teléfono 1 (*)
 • Teléfono 2


 • e-Mail (*)

 • Minusvalía Recoñecida (*)
 • Grao (*)

 • Si/Non • Traballos en Altura (*)
 • Disponibilidade Xeográfica (*)

 • Si/Non
 • Si/Non • Disponibilidade Horaria (*)
 • Experiencia en Buques (*)

 • Si/Non
 • Si/Non • Posto ao que Opta (*)
 • Nivel adquirido (*) • Outras cousas que desexo observar

 • Achegar curriculum con fotografía (pdf, doc, docx, zip // Max. 2MB)

 • Lin e estou conforme coa Advertencia de Privacidade (*)

R/ Mariñasol (B), esq. R/ Pipela (C), Parcela T -11 - Pol. Ind. Vilar do Colo - 15622 CABANAS - A Coruña - Tel.: + 34 981 470 211 - Fax: + 34 981 492 503 - info@calsomatu.com